Anruf
Ivett Kaminski na Youtube Ivett Kaminski na Google Plus

Prawo pracy

Kancelaria Adwokacka Kaminski repezentuje (również na terenie całej Republiki Federalnej) interesy prawne swoich klientów w zakresie indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy zarówno pozasądowo, jak i w sądzie. We wszelkich kwestiach i problemach związanych z prawem pracy adwokatka Ivett Kaminski pomaga i reprezentuje zarówno pracodawców, pracobiorców, jak i rady zakładowe. Dzięki reprezentowaniu różnych stron w sporach charakteryzuje ją konieczna tu dalekowzroczność pomagająca doradzać i reprezentować klientów strategicznie, celowo i skutecznie.

Szczególnie dla pracodawców:

 • szkolenia w siedzibie zleceniodawcy
 • wsparcie przy zatrudnianiu nowych pracowników, rozpisywaniu konkursów, przeniesieniach i awansach, wdrażaniu i odstąpieniu pracownika
 • formułowanie umów o pracę oraz umów rozwiązujących stosunek pracy
 • przygotowanie, opracowanie i pomoc w sprawach upomnień, wypowiedzeń i planów socjalnych
 • formułowanie porozumień zakładowych

Szczególnie dla pracobiorcy:

 • usuwanie nieuzasadnionych nagań z akt osobowych, pozwy przy zwolnieniach w okresie ochronnym
 • odprawa, rekompensata za urlop, powództwo o wystawienie oraz sprostowanie świadectwa pracy
 • żądania i wymagania płacowe
 • ustawowa ochrona pracującej kobiety w ciąży i po połogu, zasiłek wychowawczy, powództwo o pracę w niepełnym wymiarze godzin, o czasowe ograniczenie umowy o pracę, o zmianę umowy o pracę na bezterminową
 • wszelkie kwestie i problemy związane z ubezpieczeniami społecznymi

Szczególnie dla rad zakładowych:

 • Doradztwo dla rad zakładowych dotyczące wszelkich kwestii związanych z prawem regulującym strukturę przedsiębiorstw, w szczególności zagadnień wyborów zakładowych, zaskarżenia wyborów zakładowych, bieżących prac w zakładzie, wypowiedzenia umowy o pracę dla członka rady zakładowej, praw do współdecydowania, otrzymywania odpowiednich informacji od pracodawcy oraz wyrażania zgody, aż po tworzenie i negocjowanie porozumienia zakładowego
 • Szkolenia u zleceniodawcy